365 дни на психотерапията: 295 – Телефонна хипноза

Представлява една от разновидностите на хипнотерапията (гипнотерапия), при която се използват комуникационни средства (телефон, радио, телевизия и т.н.). За възможността да се проведе хипнотизация от разстояние пишат В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), К. И. Платонов (К. И. Платонов), А. Н. Слободяник (А. Н. Слободяник). Т. Х. може да се използва, когато пациентът е достатъчно … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 295 – Телефонна хипноза