365 дни на психотерапията: 294 – Управление на фантазиите в хипнотично състояние по Мюлер-Хегеман

Мюлер-Хегеман (Мюллер-Хегеманн, (Muller-Hegemann D.) е известен като автор на модификацията на автогенния тренинг (аутогенная тренировка) на Шулц (Шульц, Schultz J. Н.). Изграждайки системата от занятия в този метод той в по-голяма степен от Шулц използва образни представи, като същевременно намалява дела на вътрешната реч в него. Мюлер-Хагеман (Мюллер-Хегеманн, 1978) препоръчва да се използва прийомът „управление … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 294 – Управление на фантазиите в хипнотично състояние по Мюлер-Хегеман