365 дни на психотерапията: 293 – Условно-рефлекторна терапия по Селтър

За основател на раздела от поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), който днес носи названието „тренинг в себеутвърждаване” (тренинг самоутверждения), се смята Селтър (Сэлтер (Salter А.). Опирайки се на учението на И. П. Павлов (Павлов) за класическите условни рефлекси, като използва представите за възбудата и за потискането преди всичко спрямо поведението, в своята книга „Условно-рефлекторна терапия” («Условно-рефлекторная … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 293 – Условно-рефлекторна терапия по Селтър