365 дни на психотерапията: 292 – Фактори на лечебното действие на психотерапията

Да се даде отговор на въпроса кои фактори определят лечебното действие на един или друг психотерапевтичен метод – означава да се достигне до проблема за управлението на психотерапевтичния процес. За да се разграничат най-значимите Ф. З. Л. Д. Н. П. се използват три подхода: изследване на представите на пациента за това как им е помогнал … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 292 – Фактори на лечебното действие на психотерапията