365 дни на психотерапията: 290 – Телевизионна психотерапия

Представлява прилагане на традиционни сугестивни методи в психотерапията с използване на телевизионна техника за разпространяване на влиянието на психотерапевта върху максимален брой хора едновременно (върху населението на даден град, област, на цели региони, дори на цялата страна).

Една от причините за възникването на Т. П. се яява стремежът на съвременните екстрасенси (в края на 20-ти век) да прилагат телевизионната техника в качеството ù на основен инструмент за оказване на непосредствено влияние  върху пациентите чрез техната особена енегия директно от телевизионния екран или за разпространяване на екстрасензорното въздействие и върху неодушевени предмети, например под формата на „зареждане” («заряжение») (снабдяване с „лечебна енергия”) на вода, мехлеми, фотографии и много други предмети, представени по време на сеансите пред екрана на телевизора. Впоследствие „заредената” вода и други предмети се препоръчва да бъдат използвани в качеството им на аналози на лекарствените препарати за третиране на разнообразни недъзи, а също така многобройни предмети след зареждането им с космическа енергия – както твърдят екстрасенсите – да се превърнат в целителни амулети.

В миналото заеманата от ортодоксалните психиатри позиция не им позволява да разглеждат използването на телевизията за реализацията на своите трикове от страна на екстрасенсите като нещо различно от – в най-добрия случай – чудато поведение на отделни хора. Това разбиране, съчетано с реалното състояние на психично здраве на последните, неизменно обезпокоява лекарите-специалисти.

През последното десетилетие обаче се забелязва тенденцията към умишлено и целенасочено използване на телевизията за формиране у голям брой хора на убеждението (убеждение), че посредством телевизионната техника по време на транслациите на лечебно-оздравителни сеанси, народни лечители (екстрасенси, магове от различен вид, чудотворци и сравнимите с тях) се задействат резервните механизми на организма (вътрешната „аптечка”) у всички

Необичайно широка популярност в нашата страна от 1988 г. насам придобива Т. П., провеждана от А. М. Кашпировски (А. М. Кашпировский) и А. В. Чумак (А. В. Чумак). Нейният успех стъпва на всички сензационни феномени от годините преди началото ù, които са обявени за парапсихологични и противопоставящи се на достиженията на официалната наука и култура. Прилагането им в медицината обещава бърз, леснодостъпен успех в диагностиката и в лечението на много болести. […]

Идеята за използването на комуникационните канали за психотерапия, включително в анестезиологията, не е нова – тяхното приложение следва развитието на техниката. Още Г. Распутин успява по телефона чрез внушение (внушение) да намали болката на принц Алексей от предизвиканите от хемофилията му хематоми. Радио-, магнитофонните и грамофонните записи на психотерапевтичните сеанси се използват в медицината и по-рано. За първи път с подобна цел използва телевизията И. Бул (И. Буль) през 60-те г. на 20-ти век. Този способ се предшества от задочната визуална психотерапия чрез хипнотизиране с помощта на фотографии и писма, която използва още В. М. Бехтерев (Бехтерев) и др. Обезболяването в хипнозата (гипноз) се използва вече век и половина и бива обсъждано нееднократно на международни конгреси.

Разглеждайки сугестивните телесеанси и на случаите на отрицателно влияние върху психиката на реципиентите, следва преди всичко да се отчита морално-етичната страна на случващото се. Възражения предизвикват следните аспекти на Т. П: 1) провежданата от телецелителите невъздържана самореклама чрез директно или косвено опорочаване на другите методи за лечение се признава за безусловно недопустимо според международния кодекс за медицинска етика; 2) обръщането към масовото съзнание, към недиференцираните механизми за регулиране на поведението (директно въздействие върху истеричните разстройства на зрителите чрез използване на зрелищност и на засилен психологически натиск), потискането на рационалното отношение към случващото се; 3) отричането на основополагащия принцип на медицината – необходимостта от индивидуален подход към болния и към лечението; 4) замаскирано внушаване на изгодни на целителя идеалистични представи („промиване на мозъци”), което се потвърждава от позицията, че „видеозаписътт няма лечебен ефект” и следователно самото телевизионно предаване носи в себе си нещо, което не може да се предаде чрез материално копиране, а също така от заявленията, че е възможно да се изцелят отсъстващите по време на сеанса болни роднини. Всичко това поражда парапсихологични спекулации, които обясняват постигнатите ефект с особени телепатични способности и със „свързването” на болните с енергията на световното пространство; 5) характера на „панацея” на провежданата Т. П.,  на лекомислена „търговия с надежда” (торговля надеждой); съзнателното премълчаване на неупехите, отричането на собствената вина в тях с прехвърляне на отговорността за тях върху другите; 7) пренебрегване на интересите на пациентите при усложнения, трудности в тяхното отстраняване.

Тези и някои други особености на методиката за масово психично въздействие върху хората в медицината се смята за нарушение на основните етико-деонтологични норми. Именно съблюдаването на медицинския морал прави телесеансите пагубни за психиката на отделните пациенти. Привлечени умело от наглетен ажиотаж, попаднали в ситуация на грубо емоционално-стресово въздействие на една истерична епидемия, хората със склонност към психични аномалии в редица случаи изпитват влошаване на самочувствието вместо облекчение след телесеансите.

Т. П. не следва да се разглежда единствено в рамките на индивидуално-психичното въздействие, тя трябва да бъде изучавана като социално-психологическо явление. Тя е отговор на нашите собствени подсъзнателни потребности от утешение, тя е психотерапия, към която се обръщат голям брой хора, който не се водят на учет в психоневрологичните учреждения, но в същото време изпитват психичен дискомфорт […].

В класическото общество от западен тип тази функция преди време осъществява църквата. Свръхмерната технологизация на медицината изисква всеки лекар да владее в определена степен методите на психотерапията, да може да разбере състоянието на болния и да му помогне да преодолее недостатъчното взаимно разбиране и кризата на неговата вяра.

Периодът на социална криза, през който старите рационални кумири и ценности са подложени на ерозия, но още не е ясно какво ще ги замени, обуславят рязкото засилване у абсолютното множество от хора чисто емоционално влечение към преодоляването на психичния дискомфорт.

Някога ние казвахме, че нас не може да ни обхване „психично заразяване” („психическое заражение”), не можем да се поддадем на „феномена на тълпата”, на масовото внушение. Днес ние се сблъскваме с явления на масово психично заразяване и внушение. Това актуализира проблемите, свързани с изучаването на реалното състояние на индивидуалното и на общественото съзнание. И днес, вероятно, изглежда, че съществуват неизживяни стереотипи в масовото съзнание, особено такива, свързани с необходимата авторитарност – когато съществува стремеж към патернализъм, неизбежно се заражда желанието да пренесеш своите очаквания върху онзи, който би могъл да ни утеши, да ни избави от самотата, от безпомощността пред неразбираемите за нас аспекти на живота. Тогава се появява и „феноменът на очакване на чудото” («феномен ожидания чуда»), очакването, че отнякъде трябва да дойде помощ. А доколкото тази потребност не е удовлетворена, възникват явления на своеобразен митологичен авторитаризъм.

Т. П. може да се разглежда в качеството ù на един от възможните варианти на т.н. алтернативна психотерапия (альтернативная психотерапия).

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s