365 дни на психотерапията: 289 – Стрес и неговото преодоляване (копинг) по Лазаръс, Майхенбаум, Перре

Преживяването на стреса и неговото управление се отнася се определят като ключов елемент на много човешки проблеми вътре и извън областта на психопатологията. Под психичен стрес се разбира несъответствието между натоварването и наличните ресурси, съпровождано от емоции като страх, гняв, от променливи настроения и т.н. Предизвиканите или потиснати във връзка с това реакции, които помагат … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 289 – Стрес и неговото преодоляване (копинг) по Лазаръс, Майхенбаум, Перре