365 дни на психотерапията: 287 – Етнотерапия на Хауснер и Кочова

Метод за психо- и социотерапия (социотерапия), създаден от известния чешки психотерапевт Хауснер ((Гауснер, (Hausner M.)) по инициатива на чешката актриса и писателка Кочова ((Кочова,  (Kocova Z.)). Методът е разработен в психиатричното отделение Садска (Садкска), известно в периода 1960-1970 г. като едно от първите психотерапевтични общества в системата за лечение на психично болните (Kocova Z., Hausner … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 287 – Етнотерапия на Хауснер и Кочова