365 дни на психотерапията: 286 – Етико-деонтологични аспекти на психотерапията

Психотерапията е област на медицината, в която етичните проблеми имат изключително съществено значение на всички етапи от нейното провеждане – по време на установяването на контакт с болния, в процеса на реализиране на лечението и при достигане на резултатите от него. Първият въпрос, който възниква при срещата на психотерапевта с болния се отнася до съгласието … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 286 – Етико-деонтологични аспекти на психотерапията