365 дни на психотерапията: 285 – Емпирична психотерапия по Уитакър

Разработена е от американските психотерапевти Уитакър и Малоун (Витакер и Малон, Whitaker С. A., Malone Т. Р., 1953-1963). Основно положение в тази концепция е представата за изначалната враждебност на индивида към реалната действителност, увеличаването на възможността за избори при възприемането на тази действителност като водещ процес, който примирява индивида и реалността и лежи в основата … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 285 – Емпирична психотерапия по Уитакър