365 дни на психотерапията: 284 – Емпирична психотерапия по Гендлин

Представлява пациент-центриран метод за психотерапия, предложен от Гендлин (Гендлин (Gendlin E. Т., 1978), който получава известност като метод за „фокусиране” и който има редица преимущества пред предложената от същия автор по-рано методика на съчувственото разбиране. През 1953 г. Гендлин посещава курсове на Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.) в Чикагския университет, но не с цел да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 284 – Емпирична психотерапия по Гендлин