365 дни на психотерапията: 282 – Еклектична система за психотерапевтична практика по Торн

В основата си тя представлява опит за интеграция на най-важните направления на психотерапията. Изложена е в трудовете на Торн (Торн, Thorne F. С.) от периода 1950-1967 г. Авторът на системата изхожда от това, че съществуващите психотерапевтични подходи не се различават толкова по своето отношение към своя общ обект – човешката личност, а по-скоро се концентрират … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 282 – Еклектична система за психотерапевтична практика по Торн