365 дни на психотерапията: 280 – Психотерапевтично опосредстване и потенциониране на биологичната терапия

В широк смисъл това означава усилване на ефективността на биологичната терапия, към която на първо място се отнасят фармакологичните средства, физиотерапията и други физико-химични фактори, които имат за цел осъществяването на непосредствено въздействие върху мозъчната тъкан (ЕКТ и др.). Сложността на въпроса за П. О. И. П. Н. Б. Т. се определя от степента, до … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 280 – Психотерапевтично опосредстване и потенциониране на биологичната терапия