365 дни на психотерапията: 279 – Психотерапевтичен център

Специализирано учреждение (функционално подразделение на клинична психиатрична болница, на центъра за психично здраве), главно учреждение на психотерапевтичната служба на определена територия, предназначено да организира психотерапевтична помощ, да провежда консултативно-диагностични мероприятия в рамките на психотерапевтичната служба, да организира и окаже специализирано психотерапевтично лечение. Към момента в Руската федерация функционират 17 П. Ц. Формите на организация на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 279 – Психотерапевтичен център