365 дни на психотерапията: 278 – Психотерапевтичен договор

В различните модели на взаимоотношенията между пациента и психотерапевта намират отражение особеностите на социалното взаимодействие между хората в един или друг период на общественото развитие и в частност – на такива техни съдържателни характеристики като доминиране—подчинение, независимост—зависимост, дружелюбност—враждебност, степен на отговорност и на самостоятелност и др. В зависимост от задачите на лечението, от комуникативните стереотипи … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 278 – Психотерапевтичен договор