365 дни на психотерапията: 277 – Психотерапевтична цел

Целта е такъв мотивационен фактор, при който се осъзнава резултатът от поведението. За да постигне П. Ц., психотерапевтът трябва всеки път да се убеждава в наличието у пациента на мотивация, ясно да формулира П. Ц., да анализира причините, които подбуждат пациента към лечение, да владее психотерапевтични методи, да нанася корекции в психотерапията. Организацията и ефективността … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 277 – Психотерапевтична цел