365 дни на психотерапията: 276 – Психоаналитичен модел за обучение на психотерапевтите

В ранния период от изграждането на психоанализата (психоанализ), когато нейното прилагане се изчерпва с дейността на Фройд (Фрейд, Freud S.) и от няколко негови последователи, изискванията, отнасящи се до подготовката на кандидатите за психоаналитици, били относително неголеми. По онова време Фройд смята разговорите с неговите ученици за достатъчна форма на учебна анализа. Той също така … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 276 – Психоаналитичен модел за обучение на психотерапевтите