365 дни на психотерапията: 274 – Психоанализа и литература

Много ключови понятия от философията на Фройд (Фрейд, Freud S.) имат литературен и литературоведски произход. В произведенията си той прави множество препратки към Аристотел, Гьоте, Грилпарцер, Хайне, Хофман, Келер, Ибсен, К. Ф. Майер, Ницше, Шопенхауер, Шекспир, Софокъл, Стриндберг, Зола (Аристотел, Гёте, Грильпарцер, Гейне, Гофмана, Келлер, Ибсен, К. Ф. Мейер, Ницше, Шопенгауэр, Шекспир, Софокл, Стриндберг, Золя) … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 274 – Психоанализа и литература