365 дни на психотерапията: 272 – Психоанализа

Психотерапевтичен метод, разработен от Фройд (Фрейд,  Freud S.). Основополагащото понятие, което обединява възгледите на Фройд с тези на Адлер (Адлер, Adler А.) и Юнг (Юнг, Jung C. G.), а също и с неопсихоаналитиците (вж Неопсихоанализ), се явява представата за безсъзнателните психични процеси и използваните за техния анализ психотерапевтични методи. П. (вж Класическа психоанализа/классический психоанализ) включва … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 272 – Психоанализа