365 дни на психотерапията: 271 – Психична преработка

П. П. (working through) е процес, посредством който анализът включва в себе си тълкуване и преодолява поражданите от него съпротиви (сопритивление). В дадения случай става дума за психична работа, посредством която субектът приема някои изтласкани съдържания и се освобождава от властта на механизмите на повторение. П. П. протича постоянно по време на лечението, на някои … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 271 – Психична преработка