365 дни на психотерапията: 270 – Директен анализ на Роузън

Метод за разбирането и за лечението на психозите, предложен от Роузън (Роузън, Rosen J., 1953), който, както се вижда от названието му, е свързан с концепциите на Фройд ((Фрейд, Freud S.)), но класическите психоаналитични теория и техника в него са значително модифицирани. Първите публикации на Роузън се появяват във време, в което психиатрията все още … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 270 – Директен анализ на Роузън