365 дни на психотерапията: 269 – Протрептика

От гръцки език  protrepe — подбуждам, скланям, заставлявам, принуждавам). Психотерапевтичен метод, основан на активното внушение (внушение). Терминът П. е предложен от Кречмер (Кречмер, Kretschmer E., 1949) за обозначаване на методи за интензивно превъзпитание с използване на насилствени упражнения. П. по Кречмер се използва за отстраняване на невротичната симптоматика, проявявана под формата на примитивни реакции и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 269 – Протрептика