365 дни на психотерапията: 268 – Протоколна техника на Левинсън

Предложена е от Левинсън ((Левинсон (Lewinsohn P. M.)) през 1976 г. и включва ежечасно фиксиране от пациента на дейността, с която той се занимава, с извършвана едновременно с това оценка на неговото настроение. В психодиагностичен план се създават предпоставки за проявата на фактори, които стимулират нарастването на нежелателните състояния на пациента, а в психотерапевтичен – … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 268 – Протоколна техника на Левинсън