365 дни на психотерапията: 267 – Проективна рисунка

Един от методите на груповата психотерапия (групповая психотерапия). Редица автори не разграничават П. Р. като самостоятелен метод, а я включват в комплекс, обозначаван като "проективна арт-терапия" («проективная арттерапия»)(предполага използването не само на рисуване, но и на моделиране и пр.). Основната задача на П. Р. се състои в това чрез нея да се получи допълнителна информация … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 267 – Проективна рисунка