365 дни на психотерапията: 297 – Скинър

Бъръс Фредерик, Беррес Фредерик (Skinner В. F., 1904-1990). Известен психолог, лидер на съвременния бихевиоризъм (бихевиоризм). С. е роден през 1904 г. в Съскуехана, щата Пенсилвания, САЩ. Завършва Колежа Хамилтън през 1926 г. Получава степента доктор по философия през 1931 г. в Харвардския университет. От 1948 г. е професор на Харвардския университет и член на Националната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 297 – Скинър

365 дни на психотерапията: 296 – Скрито обуславяне

Mислена представа за целевото поведение, която помага на пациента да изучи реакцията на средата към него и да изтрeнира емоционалния отговор, за да не възникне в реалната обстановка психотравмираща ситуация. Методът се прилага в лечението на фобиите, при повишена тревожност, при неувереност в себе си. При процедурите по С. О. на пациента се предлага да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 296 – Скрито обуславяне

365 дни на психотерапията: 295 – Телефонна хипноза

Представлява една от разновидностите на хипнотерапията (гипнотерапия), при която се използват комуникационни средства (телефон, радио, телевизия и т.н.). За възможността да се проведе хипнотизация от разстояние пишат В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев), К. И. Платонов (К. И. Платонов), А. Н. Слободяник (А. Н. Слободяник). Т. Х. може да се използва, когато пациентът е достатъчно … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 295 – Телефонна хипноза

365 дни на психотерапията: 294 – Управление на фантазиите в хипнотично състояние по Мюлер-Хегеман

Мюлер-Хегеман (Мюллер-Хегеманн, (Muller-Hegemann D.) е известен като автор на модификацията на автогенния тренинг (аутогенная тренировка) на Шулц (Шульц, Schultz J. Н.). Изграждайки системата от занятия в този метод той в по-голяма степен от Шулц използва образни представи, като същевременно намалява дела на вътрешната реч в него. Мюлер-Хагеман (Мюллер-Хегеманн, 1978) препоръчва да се използва прийомът „управление … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 294 – Управление на фантазиите в хипнотично състояние по Мюлер-Хегеман

365 дни на психотерапията: 293 – Условно-рефлекторна терапия по Селтър

За основател на раздела от поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), който днес носи названието „тренинг в себеутвърждаване” (тренинг самоутверждения), се смята Селтър (Сэлтер (Salter А.). Опирайки се на учението на И. П. Павлов (Павлов) за класическите условни рефлекси, като използва представите за възбудата и за потискането преди всичко спрямо поведението, в своята книга „Условно-рефлекторна терапия” («Условно-рефлекторная … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 293 – Условно-рефлекторна терапия по Селтър

365 дни на психотерапията: 292 – Фактори на лечебното действие на психотерапията

Да се даде отговор на въпроса кои фактори определят лечебното действие на един или друг психотерапевтичен метод – означава да се достигне до проблема за управлението на психотерапевтичния процес. За да се разграничат най-значимите Ф. З. Л. Д. Н. П. се използват три подхода: изследване на представите на пациента за това как им е помогнал … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 292 – Фактори на лечебното действие на психотерапията

365 дни на психотерапията: 291 – Фармакологична абреакция

Предполага използване на медикаментозни средства за постигане на катарзис (катарсис) (ефир, амитал-натрий и др.). В периода, когато лекарството започва да действа, пациентът бива насърчаван да се потопи в психотравмиращата ситуация колкото се може по-дълбоко, да реагира колкото се може по-емоционално (да крещи, да кълне, да плаче и т.н.). Ф. А. е по-ефективна при по-повърхностно изтласкване, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 291 – Фармакологична абреакция

Уебинар на м. декември – „Защо българинът е пасивен и избягва предприемачеството“?

Месец декември традиционно е време за равносметки за изминалата година, но и за планиране на идеите за предстоящата такава. По последни статистически данни едва 3,9 % от българите планират да стартират собствен бизнес през идната година, а малкият бизнес е една от най-разпространените форми на предприемачество у нас. Какви са причините за това? В уебинара … Прочетете повече Уебинар на м. декември – „Защо българинът е пасивен и избягва предприемачеството“?

365 дни на психотерапията: 290 – Телевизионна психотерапия

Представлява прилагане на традиционни сугестивни методи в психотерапията с използване на телевизионна техника за разпространяване на влиянието на психотерапевта върху максимален брой хора едновременно (върху населението на даден град, област, на цели региони, дори на цялата страна). Една от причините за възникването на Т. П. се яява стремежът на съвременните екстрасенси (в края на 20-ти … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 290 – Телевизионна психотерапия

365 дни на психотерапията: 289 – Стрес и неговото преодоляване (копинг) по Лазаръс, Майхенбаум, Перре

Преживяването на стреса и неговото управление се отнася се определят като ключов елемент на много човешки проблеми вътре и извън областта на психопатологията. Под психичен стрес се разбира несъответствието между натоварването и наличните ресурси, съпровождано от емоции като страх, гняв, от променливи настроения и т.н. Предизвиканите или потиснати във връзка с това реакции, които помагат … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 289 – Стрес и неговото преодоляване (копинг) по Лазаръс, Майхенбаум, Перре