365 дни на псигхотерапията: 266 – Проективни методики по Уолберг

Тези методики, предложени от Уолбърг ((Волберг,  (Wolberg A., 1973)), сами по себе си представляват един от малкото подходи, специално ориентирани към психотерапията на болните с граничен синдром (пограничный синдром, borderline syndrome), работата с който изисква специфична модификация на обичайните прийоми, използвани при психотерапията на болни с неврози. „Използване на другите” («Использование других»). Психотерапевтът се опира … Прочетете повече 365 дни на псигхотерапията: 266 – Проективни методики по Уолберг