365 дни на психотерапията: 261 – Постхипнотична сугестия

Представлява заповед да се изпълни едно или друго действие известно време след състоянието на хипноза. П. С. може да се провежда единствено при условие, че е достигнат сомнамбуличният стадий на хипнозата (гипноз, вж Сомнамбулизъм/Сомнамбулизм). Бернхайм (Бернгейм, Bernheim H.), Форел ((Форель (Forel А.)), Жане ((Жанэ (Janet P.)) и др. смятат, че П. С. може да се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 261 – Постхипнотична сугестия

ЛАБОРАТОРНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ – ДЕФИНИЦИЯ, ПРОЦЕДУРА

/статия, 2006, автор: Силвия Давидова/Въведение в проблемаВ началото на новото трето хилядолетие науката в цялост отбелязва стремителноразвитие, завръщайки се към своето начало, търсейки основанията на своите приети за“азбучни” истини. Изследователите признават несъвършенството на съществуваващатанаука и се стремят към решение на два основни проблема – проблемът занепрекъснатото диференциране на частните науки, което се балансира чрез изграждане … Прочетете повече ЛАБОРАТОРНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ – ДЕФИНИЦИЯ, ПРОЦЕДУРА