365 дни на психотерапията: 260 – Тренинг за себеутвърждаване

Един от методите на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), близък до тренинга (тренинг) в увереност в себе си. Възниква на базата на рефлекторната терапия на Селтър (рефлекторной терапии Сэлтер, Salter A.). Авторът предполага, че у хората, неуверени в себе си, потиснатостта възниква в процеса на учене (научение), когато на те биват наказвани за тяхното нежелателно, неадаптивно … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 260 – Тренинг за себеутвърждаване

365 дни на психотерапията: 259 – Тренинг за повишаване на чувството на увереност в себе си

Един от психотерапевтичните методи, принадлежащ на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). Фенстерхайм (Фенстергейм, Fensterheim H.), автор на книгата „Не казвай ‘да’, когато искаш да кажеш ‘не’ («Не говори "да", когда хочешь сказать "нет"»), поведенчески психотерапевт и психолог, смята, че тренингът (тренинг), спомагащ за повишаване на чувството за увереност в себе си, се основава на 2 прeдпоставки: … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 259 – Тренинг за повишаване на чувството на увереност в себе си