365 дни на психотерапията: 258 – Трансперсонална психотерапия

Психотерапевтичен подход, възникнал на основата на емпиричния опит в нетрадиционни и езотерични учения, който акцентира вниманието върху т.н. феномени на измененото състояние на съзнанието (такива като „мистичен опит”, „космическо съзнание”, „екстаз”, медитативни състояния и др./«мистический опыт», «космическое сознание», «экстаз», медитативные состояния и др.),а също така на теоретични представи, традиционни за западноевропейската психотерапия с психоаналитична ориентация. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 258 – Трансперсонална психотерапия