365 дни на психотерапията: 257 – Трансови методи

Психотерапевтични прийоми, които използват изменени […] състояния на съзнанието (транс) за лечебни и/или профилактични цели. Като такива се използват спонтанните трансови състояния (самовнушение по Куе/ самовнушение по Куэ), изкуствено предизвиканите такива от самия индивид (автогенна тренировка/аутогенная тренировка) или предизвикани от психотерапевта (хипноза/гипноз, ериксонианска хипноза/ эриксоновский гипноз, невролингвистично програмиране/ нейролингвистическое программирование, методики за визуализация/методики визуализации), включително … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 257 – Трансови методи