365 дни на психотерапията: 256 – Терапия чрез фиксирани роли на Кели

Кели (Келли, Kelly G. А.) е автор на оригинална концепция за личността и на нов метод за нейното изследване. Монографията на Кели „Психология на личните конструкти” («Психология личных конструктов») е издадена в САЩ през 1955 г. В тази книга той предлага и развива психотерапевтичен подход, който той нарича фиксирани роли, в рамките на който са … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 256 – Терапия чрез фиксирани роли на Кели