365 дни на психотерапията: 255 – Терапия чрез реалност по Глосър

На англ. ез. - reality therapy. Психотерапевтичен подход, развит от Глосър (Глоссер, Glasser W., 1961), основна цел на който се явява активизирането у пациента на неговото „чувство за реалност” и подкрепянето му в това да преодолее разминаването между неговите планове и тяхното осъществяване в реалния живот. При използването на дадения подход се отричат много понятия, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 255 – Терапия чрез реалност по Глосър