365 дни на психотерапията: 254 – Терапия на прекия анализ на Гринвалд

Психотерапевтична система, основана на „здравия разум” (кавичките мои – бел. прев.) с автор Гринвалд (Гринвальд, Greenwald H., 1967), председател на програмата за хуманистична клинична психология на Интернационалния университет на САЩ (Интернациональный университет США) и бивш президент на Националната психологическа асоциация (Национальная психологическая ассоциацив). В сферата на неговите интреси попадат най-вече активните форми на психотерапия, изучаването … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 254 – Терапия на прекия анализ на Гринвалд