365 дни на психотерапията: 253 – Терапия чрез моделиране

В основата на този подход лежат принципите за модифициране на поведението, разработени от Бандура (Бандура, Bandura A., 1969) и Кендал (Кендал, Kendall P. С., 1981). Бандура разработва проблема за социалното учене (социальное научение), за модификацията на поведението, за агресията и самоефективността. Най-известните му трудове са „Социално учене и развитие на личността” («Социальное научение и развитие … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 253 – Терапия чрез моделиране