365 дни на психотерапията: 252 – Терапия, построена на метафори

Емпиричен подход в психотерапията и приложната психология (психокорекцията), който използва метафората като основно лечебно (психокорекционно) средство. Терапията с използване на метафори не представлява понастоящем научно обоснована концепция, а се развива като система от емпирични техники, прилагана при различни психотерапевтични подходи. Психотерапевтите, които обосновават необходимостта от имплицитно използване на метафорите в психотерапията, в частност Гордън (Гордон, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 252 – Терапия, построена на метафори