365 дни на психотерапията: 251 – Терапевтични общности на наркозависими

Самостоятелните организации, програми и дейности, които позволяват съществено да се допълне професионалната помощ за зависимите от психоактивни вещества, започват да се появяват през 50-60 те г. на ХХ в. Най-известните терапевтични общества (Daytop, Sinanon, Narconon, Monar, «Оптимист»), които използват различни терапевтични модели, са основани на принципа на доброволното съблюдаване от участниците в програмата на строгия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 251 – Терапевтични общности на наркозависими