365 дни на психотерапията: 250 – Теория за полето на Левин

Левин (Левин, Lewin K., 1890-1947) е германо-американски психолог, известен със своите изследвания в областта на потребностите, волята, афектите, демократичното управление в групите. Левин изхожда от допускането, че основа на човешката активност в нейните различни форми се явява потребността (квазипотребността). Формиращите се в актуалната ситуация във връзка с възприетите намерения цели насочват активността на човека. Потребността … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 250 – Теория за полето на Левин