365 дни на психотерапията: 249 – Размяна на ролите

Една от основните техники на психодрамата (психодрама), а също така един от най-популярните методи, използвани както в клиниката, така и в обучението, в тренингите (тренинг) за междуличностно общуване и т.н. Техниката на Р. Н. Р. се заключава в това, че за кратко време двама души сменят местата си, като А. съответно става Б., а Б. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 249 – Размяна на ролите