365 дни на психотерапията: 248 – Рефлексивно слушане

На руски език - рефлексивное слушание, на англ. ез. reflective listening. По своето съдържание Р. С. включва способността на даден човек да реагира на друг човек с емпатия (эмпатия). Според Роджърс (Роджерс, Rogers С. R.) и други автори емпатията е важен елемент от психотерапевтичното взаимодействие, тя е много сложен начин на възприемане на това, че … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 248 – Рефлексивно слушане