365 дни на психотерапията: 247 – Ребъртинг по Ор

Движението „Свободно дишане”  («Свободное дыхание») се заражда през 70-те г. (ориентировъчно през 1975 г.) и дължи своята поява на Гроф (Гроф, Grof S.) и Ор (Ор, Orr L.), които независимо един от друг разработват техники, притежаваши много сходства, но и много различия. И двата метода са основани на индукция на променено (необичайно, но физиологично) състояние … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 247 – Ребъртинг по Ор