365 дни на психотерапията: 246 – Обратна връзка

Специфичен фактор на груповата психотерапия (групповая психотерапия). В процеса на групова психотерапия О. В. предоставя на пациента информация относно това как го възприемат другите участници в групата, как те реагират на неговото поведение, как го разбират и интерпретират, как неговото поведение въздейства на другите. О. В. дава възможност на участника в групата да разбере и … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 246 – Обратна връзка