365 дни на психотерапията: 245 – Консултиране по преоценка на личността

Концепция, която обяснява поведението на човека в обществото и свързаните с нея процедури, подпомагащи разрешаването на лични и на социални проблеми. Основателят на това направление Джекинс ((Джекинс, Jackins H., 1952)) изхожда от допускането, че всеки човек по рождение е прекрасен, жизнерадостен, творчески, силен индивид. В природата на човека се съдържат вътрешни механизми, които могат да … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 245 – Консултиране по преоценка на личността