365 дни на психотерапия: 243 – Колективна психотерапия

К. П. в широк смисъл включва както систематични беседи с групи болни, така и съответната организация на режима в клиниката, на трудовата терапия, културната терапия, на заниманията с физкултура и на самостоятелната дейност на болните (Яковлева Е. К. и др., 1959). В. А. Гиляровский ((В. А. Гиляровский (1926)), Д. С. Озерецковский ((Д. С. Озерецковский (1927)), … Прочетете повече 365 дни на психотерапия: 243 – Колективна психотерапия