365 дни на психотерапията: 242 – Когнитивно учене

Включва в себе си; самоконтрол (самоконтроль), състоящ се от последователни етапи на самонаблюдение, самоподкрепление и регулация на самооценката; съставяне на договори (контракти), работа в рамките на системата от правила на пациента. Поведенческите правила позвляват да се систематизират елементи на поведението, които могат да се представят чрез следната формула: кога и при какви обстоятелстват правят едно … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 242 – Когнитивно учене