365 дни на психотерапията: 241 – Когнитивно-аналитична психотерапия

Психотерапевтична концепция, която включва в себе си елементи на аналитичната и когнитивна психотерапия и която използва в анализа на проблемите на пациента метода на репертоарните решетки на Кели ((Келли, (Kelly G. А.)). Предложена е от английския психотерапевт Райли (Риле, Ryle A., 1979). Първоначално К. – А. П. се разглежда като краткосрочна психоаналитична психотерапия (психоаналитическая психотерапия) … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 241 – Когнитивно-аналитична психотерапия