365 дни на психотерапията: 240 – Стилове на ръководство на психотерапевтични групи

Левин и др. (Левин и др., Lewin K. et al., 1939) провеждат класически изследвания на ръководните стилове в малките групи. Авторите разраничават авторитарен, демократичен и либерален стил на ръководство и ги свързват с продуктивността при решаването на груповите задачи и с удовлетвореността на участниците в груповия опит. Авторитарният ръководител определя и насочва груповото поведение; демократичният … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 240 – Стилове на ръководство на психотерапевтични групи