365 дни на психотерапията: 236 – Сомато-ориентирана психотерапия по Маурер

Разработена е от Маурер (Маурер, Maurer I., 1986) — директор на Института за сомато-ориентирана психотерапия в Цюрих. Под това название авторката разбира интегративен психотерапевтичен подход, при който се отчитат не само психосоциалните и личностните фактори, но и телесното функциониране на човека.

Целта на метода се явява това пациентът да достигне до адекватно осъзнаване (осознание) на реалността, до самоосъзнаване и себеразбиране, а също така до осъзнаване на взаимовръзките между духовната и соматичната му сфера.

При провеждането на С. – О. П. П. М. голямо значение се придава на способността на психотерапевта да мисли многомерно, да възприема цялостно поведението на болния на неговите психично, социално, екологично, соматично и трансцендентно ниво, умението му да установява емпатична комуникация и да намира общ език в речевото взаимодействие с пациентите. В процеса на С. – О. П. П. М. се разграничават редица етапи: установяване на емоционален контакт, интегриране в съзнанието на психотерапевта на разнообразни впечатления; осъзнаване на това какво състояние на пациента трябва да бъде постигнато в резултат на психотерапевтичното въздействие; непосредствена преработка от страна на болния на психотерапевтичните намеси (психотерапевтические вмешательства); интегриране на преработения материал и на същинското съдържание на психиката на пациента; осъществяване от страна на пациента на спонтанни действия, свързани с вече придобитата от него нова ориентация по отношение на собствените му личност и живот.

В системата от психотерапевтични прийоми на С. – О. П. П. М. се използват вътрешни диалози, психогимнастика (психогимнастика), релаксация (релаксация) и медитация (медитация), за тренировка в общуване, двигателна терапия (двигательная терапия) и др. Специфичен прийом на С. – О. П. П. М. се явява прилагането на визуални изображения на рисунки  (соматография/соматография – изображения на собственото тяло и тимография/тимография – проекция на дълбинно психично съдържание – като метод за актуализиране и осъзнаване от страна на пациентите на техните вътрешни психични състояния, които отразяват взаимовръзката между личностната и соматичната им сфера).  Така се постига и осъзнаване и упражняване на контрол от страна на пациентите върху соматично и сензорно обусловените усещания, свързани с неговото заболяване. Препоръчва се методът да бъде използванв  рамките на индивидуалната, груповата и семейната форма на психотерапия.

Основа на теоретичните предпоставки на С. – О. П. П. М. представлява еклектичният подход, който съчетава най-вече моделите на психоаналитичната и екзистенциалната психотерапия (экзистенциальная психотерапия). Механизмите на развитие на психичните разстройства се интерпретират в рамките на психодинамичната и хуманистичната теория за личността, допълнение към които се явява представата за целостностността на психофизиологичната организация на човека и за цялостното разбиране на симптоматиката. Опитът в прилагането на С. – О. П. П. М. позволява тя да бъде смятана за напълно релевантна в системата за лечение на болните с гранични разстройства и соматични оплаквания.

Този подход към цялостното разбиране на болните и на тяхната психотерапия в някои аспекти е сходен с принципите и техническите прийоми на разработената в нашата страна интегративна личностно-центрирана (реконструктивна) психотерапия на Карвасарски, Исурина, Ташликов (личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова), особено по отношение на болните с т.н. „органни” неврози и психосоматични разстройства. По отношение на пациентите със соматична концепция във „вътрешната картина на болестта” (внутренная картина болезни) най-ефективен е специфичният психотерапевтичен подход, който отчита при избора  методите на психотерапия и при нейното провеждане единството между психичната и соматичната сфера при функционирането на болните, както и придобитите от тях умения да противодействат това преживяването да остане на соматично ниво. С оглед доминиращия при тези пациенти кинестетичен способ за възприемане и преработване на информацията, при психотерапевтичните въздействия е важен акцентът върху телесното „Аз”, а също така активното използването на невербални методи за психотерапия.

**

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s