365 дни на психотерапията: 236 – Сомато-ориентирана психотерапия по Маурер

Разработена е от Маурер (Маурер, Maurer I., 1986) — директор на Института за сомато-ориентирана психотерапия в Цюрих. Под това название авторката разбира интегративен психотерапевтичен подход, при който се отчитат не само психосоциалните и личностните фактори, но и телесното функциониране на човека. Целта на метода се явява това пациентът да достигне до адекватно осъзнаване (осознание) на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 236 – Сомато-ориентирана психотерапия по Маурер