365 дни на психотерапията: 235 – Психотерапия чрез личностно-средово взаимодействие по Соложенкин

Системата на личностно-средовото взаимодействие се състои от четири елемента: „реални” («реальные») личност и среда („реално” личностно-средово взаимодействие, „реальное» личностно-средовое взаимодействие), „идеални” личност и среда („идеално” личностно-средово взаимодействие, „идеальное» личностно-средовое взаимодействие). Последното се явява системообразуващ фактор, който обуславя саморазвитието на системата и се явява пусков механизъм на психичната адаптация, благодарение на който функционират всички елементи на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 235 – Психотерапия чрез личностно-средово взаимодействие по Соложенкин