365 дни на психотерапията: 234 – Интегративна психотерапия по Петцолд

Метод, насочен към интегрирането на различни направления и едновременно правещ опит да обезпечи научен фундамент на психотерапевтичната дейност.  Този метод е наричан също интегративна гещалт-терапия. Интегративната терапия започва да развива в средата на 60-те години  на 20-ти век немският психолог, теолог и философ Петцолд ((Петцольд (Petzold H., род. през 1942 г.)) съвместно с неговите сътрудници. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 234 – Интегративна психотерапия по Петцолд