365 дни на психотерапията: 233 – Аверсивна терапия

Аверсивните методики (лат.  aversio — отвращение) лежат в основата на практическото приложение на експерименталните теории за ученето (научение). Понастоящем те могат да се диференцират на методики, основани на модела на И. П. Павлов (И. П. Павлов) (класическо обуславяне/классическое обусловливание) и на модела на Скинър (Скиннер, Skinner В. F.) (оперантно обуславяне/оперантное обусловливание). В методиките, основани на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 233 – Аверсивна терапия